Det bästa verktyget för cirkulärt byggande
– helt gratis

Att bygga och riva skapar
10 miljoner ton avfall
i Sverige varje år.

Det vill vi ändra på!

CIX hjälper er att skapa en anpassningsbar byggnad med cirkulära material.

Ett samarbete mellan arkitekter, byggherrar, kommuner & fastighetsägare.

Utmaningen

När man bygger och river skapas varje år dubbelt så mycket avfall som alla hushåll producerar tillsammans.

Det blir hela 10 miljoner ton avfall varje år och 18 miljoner ton utsläpp av växthusgaser (CO2-ekv).

Klimatförändring och degradering av den biologiska mångfalden är vår tids stora utmaning. En övergång till cirkulärt byggande är helt nödvändig om vi ska kunna ändra på det och nå FNs globala Agenda 2030 mål. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker fungerar helt enkelt inte längre.

Lösningen

Lösningen är cirkulär. Att skapa långsiktiga värden och anpassningsbarhet, minimera resursuttag och låta det gamla bli nytt som del av lösningen. Vi behöver gå från linjära affärsmodeller och samhällen till cirkulära.

  1. Material som håller länge och arkitektur som går att förändra och anpassa över tid
  2. Använd återbrukat, återvunnet och biobaserat material.
  3. Planera för framtida möjlig demontering och återbruk.

“Går det att ta ett helhetsgrepp kring den cirkulära ekonomin kopplat till byggnadsutformning och mäta en byggnads cirkularitet på ett enkelt sätt?
Ja, i CIX-projektet visar vi hur.”

/Emma Östlund, Hållbarhetschef på Ettelva Arkitekter

CIX hjälper dig

Att på ett enkelt sätt gå igenom den cirkulära ekonomins grunder i din byggnad och visar hur dina val får effekt på byggnadens cirkularitet – hur stor del består av återbrukat, återvunnet och biobaserat material och hur många åtgärder har du vidtagit för att skapa en anpassningsbar byggnad med lång livslängd.

Skapa ditt projekt och testa!

Så funkar det

  1. Skapa ditt personliga konto.
  2. Fyll i generella projektdata i “Registrera ditt projekt”
  3. Fyll i svar på varje fråga i modulen “Cirkulär bas och arkitektur genom att välja svar med respektive rullista.
  4. Importera materialinformation via Excell eller fyll i material per byggdel manuellt, anges i vikt.
  5. Välj klimatdata från Boverkets klimatdatabas (i rullista) eller importera klimatdata tillsammans med ingående material via Excell.
  6. Byggnadens cirkularitet visas högst upp i verktyget.

Hållbart samhällsbyggande

Den 10:e november2021 presenterade Maria Perzon, Bengt Dahlgren tillsammans med Emma Östlund, ETTELVA Arkitekter CIX på den digitala konferensen Hållbart Samhällsbyggande. Där berättar de om CIX och visar några exempel på hur verktyget använts, bland annat visas CIX-beräkningar för förskolan Hoppets komplementbyggnader.

“CIX ger en möjlighet till att arbete med cirkularitet i bostadsprojekt på ett systematiskt sätt. Det finns en stor fördel i att kunna räkna, målsätta och följa upp dessa viktiga aspekter.”

/Karolina Brick, Miljöchef på Riksbyggen

Ett samarbete

CIX-projektet är ett utvecklingsprojekt initierat av ETTELVA Arkitekter och finansierat av Boverkets stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande.

Vi har genomfört projektet tillsammans med Riksbyggen, Lokalförvaltningen i Göteborg och Bengt Dahlgren.

I arbetet har en rådgivande referensgrupp med experter inom cirkularitet skapats, med deltagare från IVL/Basta, Rise Victoria, Sundahus samt Cradle net/WWF.

För att tillgängliggöra informationen och för att det ska bli enklare att skapa anpassningsbara byggnader med cirkulära materialför har ETTELVA och Bengt Dahlgren digitaliserat information och skapat webbverktyget CIX.

Mer om projektet finns att läsa om i slutrapporten.

“För att anpassa våra byggnader när behoven ändras och för att spara på jordens resurser måste vi tänka nytt. CIX är verktyget som visar oss hur vi ska göra och visar hur långt vi når.”

/Hanna Ljungstedt, miljöutredare lokalförvaltningen i Göteborgs stad

Kontakta oss

Har du frågor om CIX, vill du lära dig mer om verktyget eller behöver du stöd i att skapa din cirkulära byggnad? Kontakta oss.

Henrietta Borseman
Tf. Hållbarhetschef
ETTELVA arkitekter
henrietta.borseman@ettelva.se

076-502 03 34

Anna Augustsson Hjort
Miljö- och hållbarhetskonsult
Bengt Dahlgren
anna.augustsson@bengtdahlgren.se
031-792 27 17